Obchodní podmínky audio-servis.cz
Audio-servis.cz (dále jen zhotovitel) se zavazuje přistupovat k opravám s odbornou péčí s využitím všechn znalostí a profesionálním přístupem.

Zhotovitel navrhne odhadní cenu za opravu. Cena odhadní se může lišit od ceny skutečné a to maximálně o 10%. Pokud by byla cena vyšší, zhotovitel kontaktuje zákazníka kvůli odsouhlasení ceny.

Zhotovitel si účtuje k ceně za opravu poštovné, pokud nebyl dohodnut osobní odběr, dle aktuálního ceníku České pošty.

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené přepravou, kterou zajišťuje Česká pošta a.s. případně jiná přepravní společnost. V případě poškození zásilky podejte reklamaci zásilky přepravci dle jeho podmínek a neprodleně nás otéto skutečnosti informujte. Každá zásilka, pokud to povaha věci dovoluje, je zaslána se službou "křehká".

Zákazník se zavazuje uhradit dohodnutou finanční částku na účet zhotovitele a to nejpozději do 10 pracovních dní od výzvy zhotovitele, že je zákazka hotova.

Nebude-li zakázka vyzvednuta do 3 měsíců, má zhotovitel právo zboží bez dalšího prodat.
1.


2.3.


4.

5.


6.
Platební podmínky
Zákazník je povinen po výzvě prodávajícího provést úhradu dohodnuté finanční částky platbou předem na účet prodávajícího. Úhradu lze provést i v hotovosti za předpokladu osobního odběru.

Zhotovitel poskytuje záruku na opravu 3 měsíce od obdržení platby za poskytnuté servisní služby.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Dokladu o převzetí zboží na opravu a je nutno se s nimi důkladně seznámit.

Zhotovitel i zákazník prohlašují, že souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami a rozumí jejich obsahu.
1.


2.3.


4.